Krepimo finančno pismenost

Slovensko zavarovalno združenje in Agencija za zavarovalni nadzor v skupnem prizadevanju za krepitev finančne pismenosti

Ljubljana, 20. marec 2024 – Lani objavljeni rezultati raziskave Eurobarometer so pokazali, da je raven finančne pismenosti v EU v povprečju nizka. Najbolj finančno pismeni so prebivalci Nizozemske, Švedske, Danske in – Slovenije. Čeprav se Slovenija v evropskem merilu odreže dobro, je prostora za dvig finančne pismenosti še precej.

Za finančno pismenost si prizadevamo tudi v Slovenskem zavarovalnem združenju in Agenciji za zavarovalni nadzor. Za javnost redno pripravljamo izobraževalne in uporabne vsebine za boljše razumevanje osebnih financ in zavarovalnih produktov. V tednu finančnega opismenjevanja »Money Global Week«, ki poteka v tem tednu (18. do 24. marec), smo v združenju in agenciji pripravili dodatne vsebine za vse, ki želijo bolje spoznati in poglobiti razumevanje osebnih financ, zavarovanja premoženja in načrtovanja finančno varne prihodnosti.

Rezultati lani poleti objavljene raziskave Eurobarometer so pokazali, da ima visoko finančno pismenost, ki zajema finančno znanje in finančno vedenje, le 18 % državljanov EU. 64 % jih ima srednjo, preostalih 18 % pa nizko stopnjo finančnega znanja in vedenja. Med državami EU so precejšnje razlike. Samo v štirih državah članicah EU ima 25 % ljudi visoko stopnjo finančne pismenosti, to so Nizozemska, Švedska, Danska in Slovenija.

Rezultati kažejo, kako pomembno je, da države članice krepijo finančno izobraževanje skupin ljudi, ki so v povprečju finančno manj pismene. Med temi so po navedbah Evropske komisije zlasti ženske, mladi, osebe z nižjimi dohodki in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Evropska komisija je v zadnjih letih večkrat poudarila, da je dobra finančna pismenost v središču finančne blaginje ljudi. V okviru tega je komisija v začetku leta 2022 razvila tudi okvir za večjo finančno usposobljenost odraslih. Cilj je izboljšati finančne veščine posameznikov, da lahko ti sprejemajo dobre odločitve glede svojih osebnih financ.

Več o raziskavi si lahko preberete na tej povezavi.

Za krepitev veščin finančne pismenosti in razumevanja financ si aktivno prizadevamo tudi v Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ) in Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN). Z izobraževalnimi in uporabnimi informacijami nagovarjamo najširšo javnost, saj se z osebnimi financami in potrebo po razumevanju finančnih produktov vsak od nas srečuje praktično ves čas. V tednu finančnega opismenjevanja, ki letos poteka med 18. in 24. marcem, smo pripravili nabor vsebin, ki se dotikajo različnih življenjskih področij in situacij ter potrošnikom prinašajo uporabna znanja in veščine.

Varčevanje in zaščita premoženja

Različna življenjska obdobja nas postavljajo pred različne izzive, vselej pa moramo skrbeti za to, da imamo zadostna finančna sredstva, s pomočjo katerih te izzive lažje premagujemo. Pomembno je, da se prav vsi zavedamo, da lahko le z izbiro pravega zavarovanja dobro in učinkovito zaščitimo svoje premoženje, ki ga ustvarjamo skozi življenje.

Izbira pravega zavarovanja

Potrošniki imamo na voljo različne vrste zavarovanj, zato je pomembno, da znamo med njimi izbrati tista, ki jih zares potrebujemo.

Zavarovanje doma

V vsebinah poudarjamo in pojasnjujemo, na kaj moramo biti pozorni, ko zavarujemo svoj dom.

Zavarovanje avta

Katere škodne primere krije neobvezno zavarovanje v primerjavi z obveznim? Kdaj izbrati avtomobilski kasko? Kateri dve možnosti zavarovanja imajo na izbiro vozniki začetniki? Kako deluje sistem bonus–malus? Kako uveljavljati nadomestno mobilnost? In kaj storiti, če se ne strinjate z oceno in povračilom škode? Odgovarjamo na vsa bistvena vprašanja o avtomobilskem zavarovanju.

Turistično zavarovanje

Kdor rad potuje, ve, da se lahko zgodi tudi neprijeten pripetljaj, zato je za te primere dobro imeti sklenjeno pravo turistično zavarovanje.

Zavarovanje zaposlenih

Da lahko uživamo življenje, moramo biti najprej zdravi. Zdravi in zadovoljni zaposleni pa so ključ do uspeha in doseganja poslovnih ciljev – v nasvetu lahko izveste, katere so ključne prednosti kolektivnega zdravstvenega zavarovanja zaposlenih.

Zavarovanja po spletu

Dotikamo se tudi sklepanja zavarovanj po spletu, ki so od obdobja covid dalje vedno bolj ustaljena oblika, in opozarjamo, na kaj morate biti potrošniki pozorni, ko se odločate za to obliko sklepanja zavarovanj.

Skrb za varno starost

Za jesen življenja si je treba zagotoviti zadostna finančna sredstva, za kar je treba začeti skrbeti že mnogo prej: zato se v finančnem nasvetu osredotočamo na varčevanje za starost.

Trajnostno vlaganje

Pojasnimo pa tudi, kaj vlagateljem prinašajo vlaganja s trajnostnim predznakom ter kakšne so značilnosti varčevanja z vidika naložb in trajnosti.

 

NASVETI IN VSEBINE NA SPLETNIH STRANEH SZZ IN AZN

Uporabne nasvete lahko najdete na spletnih straneh Slovenskega zavarovalnega združenja (TUKAJ) in Agencije za zavarovalni nadzor (TUKAJ).