Pomembno je poskrbeti za zdravje zaposlenih

Ko nastopijo zdravstvene težave je za vsakega posameznika ključno, da hitro dostopa do specialista, diagnoze in zdravljenja. S tem se namreč zniža možnost za poslabšanje stanja ali celo razvoj kroničnih bolezni, posameznik se lahko hitreje vrne v aktivno življenje, hkrati pa se skrajša tudi bolniška odsotnost. Le-ta pa ima vpliv tudi na samega delodajalca, saj pomeni tako finančno, kot organizacijsko obremenitev. Kako lahko podjetja pripomorejo k skrbi za zdravje svojih zaposlenih?

 

Zavarovalnice s široko ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj omogočajo dostop do zdravstvenih storitev izven sistema javnega zdravstva, tako v individualni kot tudi v kolektivni obliki. So nekakšna dopolnitev javnemu zdravstvenemu sistemu, saj se z organizacijo  zdravstvenih storitev pri zasebnikih le- ta nekoliko razbremeni. Posamezniki namreč izstopijo iz čakalne vrste v javnem zdravstvenem sistemu, ker bodo zdravstvene storitve opravili pri zasebnikih in s tem tam sprostijo mesto nekomu drugemu.

 

Ko nastopijo zdravstvene težave

Skrb za zdravje je primarno skrb vsakega posameznika, a vendarle lahko kljub ustrezni preventivi, kot je zdravo prehranjevanje in redno gibanje, nastopijo zdravstvene težave. Takrat pa čakanje na pregled pri specialistu ali na poseg vpliva tako na počutje posameznika, kot na njegovega delodajalca. Skrbi, ki jih posameznik doživlja zaradi nepoznavanja diagnoze in čakanja na zdravniški pregled se lahko nehote kažejo tudi v slabši osredotočenosti in delovni učinkovitosti. V primeru bolniške odsotnosti pa morajo v podjetju organizirati nemoten potek dela, kar običajno pomeni stroške plačila nadur ter kriti nadomestilo plače za prvih 20 dni bolniškega dopusta.

Delodajalci pa lahko zaposlenim omogočijo večji občutek varnosti in hitrejše okrevanje v primeru zdravstvenih težav, istočasno pa beležijo krajše bolniške odsotnosti ter večjo učinkovitost in zavzetost zaposlenih. Kako? Z izbiro pravega kolektivnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Izberite pravo kolektivno zdravstveno zavarovanje

Kolektivna zdravstvena zavarovanja so prilagojena željam in potrebam vsakega podjetja. Možnosti so različne, od zavarovanja, ki zaposlenim omogoča hiter in enostaven dostop do specialista, poseg v enodnevni obravnavi, zahtevne diagnostične postopke (magnetna resonanca, ultrazvok …) in ambulantne rehabilitacije pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih, do nasveta zdravnika na daljavo ali zavarovanja za zobe. Običajno je znotraj teh zavarovanj na voljo tudi asistenca za organizacijo zdravstvenih storitev, nastale stroške opravljenih storitev pa krije zavarovalnica, pri kateri je kolektivno zdravstveno zavarovanje sklenjeno. V primerjavi z nepričakovanimi stroški, ki posameznika in posledično podjetje lahko doletijo v primeru bolezni ali poškodbe, so mesečne premije kolektivnih zdravstvenih zavarovanj precej ugodnejše.

 

Prednosti kolektivnih zdravstvenih zavarovanj

Za zaposlenega Za delodajalca
Hiter dostop do zdravnika specialista in

zdravljenja, kar znižuje možnost za razvoj

kroničnih bolezni.

 

Hitrejša vrnitev zaposlenega na delovno

 

Krajša bolniška odsotnost in manjši izpad

dohodka ter hitrejša vrnitev k vsakodnevnim

aktivnostim.

 

 

Večja učinkovitost zaposlenih, saj so manj

 

Enostavno uveljavljanje zdravstvenih

storitev.

 

Večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi

dodatne varnosti v primeru zdravstvenih

težav.

Ugodnejši pogoji ob sklenitvi zavarovanja

pri kolektivnem sklepanju.

 

Bolj privlačno podjetje za perspektivne

kadre.

 

Vedno več podjetij prepoznava prednosti kolektivnih zdravstvenih zavarovanj, saj s tem poskrbijo, da zaposleni ob nastopu zdravstvenih težav niso sami. Večji občutek varnosti in možnost hitrega dostopa do zdravstvenih storitev ter s tem tudi hitrejše okrevanje imajo na drugi strani tudi vpliv na krajše bolniške odsotnosti ter večjo učinkovitost in zavzetost zaposlenih. Ne pozabimo, da so zdravi in zadovoljni zaposleni ključ do uspeha in doseganja poslovnih ciljev.

 

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.