Poskrbite, da poplava ne odnese vašega doma

Ste vedeli da zavarovati dom proti izlivu vode ni enako kot ga zavarovati pred poplavo?

Ob ekstremnih avgustovskih poplavah v preteklem letu se je izkazalo, da slovenski domovi niso ustrezno zavarovani za primer poplave. Mnogi kritja za poplave niti nimajo vključenega. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da kar tretjina slovenskih domov ni zavarovanih. Razmislek lastnikov o zavarovanju lastnega doma in pregled ustreznosti obstoječega zavarovanja je zato povsem na mestu. Za sprejemanje pravih odločitev pri zavarovanju doma pred škodo, ki jo lahko povzroči voda, moramo poznati ključne informacije, ki jih ob sklenitvi predstavi zavarovalnica in so podrobno zapisane v zavarovalnih pogojih.

Poplava vs. izliv vode

Ko sklepamo zavarovanje za dom (ali drugo nepremičnino) in želimo ustrezno zavarovanje pred škodo, ki jo lahko povzroči voda, moramo poznati s tem povezane osnovne zavarovalniške izraze.

Kritja se od zavarovalnice do zavarovalnice nekoliko razlikuje, temeljni izrazi pa ostajajo pomensko zelo podobni.

Zavarovanje za primer izliva vode* običajno krije škodo, ki nastane zaradi:

·        izliva vode ob lomu/poku vodovodnih ali kanalizacijskih cevi;

·        izliva vode iz naprav za toplovodno in parno gretje;

·        izliva vode iz drugih naprav, ki so stalno priključene na cevovodno omrežje, ki se je zgodilo zaradi poškodovanja teh cevi in naprav.

Zavarovanje za primer poplav* (poplavljanje rek, jezer, morja in drugo) pa krije škodo, ki na zavarovani nepremičnini nastane:

·        med poplavo ali neposredno po tem, ko je voda odtekla;

·        zaradi nenadnega vdora talne vode;

·        zaradi hudournika* ali visoke* in talne vode*.

Izberite pravi paket zavarovanj

Zavarovanje nepremičnine (hiše, stanovanja, vikenda, apartmaja, garaže, poslovnega prostora …) večina zavarovalnic nudi v obliki paketnih zavarovanj. Zavarovanec ima na voljo več različnih paketov – od osnovnih do večjih in praviloma tudi dražjih paketov. Paketi se med seboj razlikujejo po obsegu kritij in zavarovalnih vsotah – vrednostih do katere lahko nepremičnino zavarujete.

Običajno osnovni paket* krije škodo ob najpogostejših nevarnostih kot so požar, eksplozija, neposredni udar strele, toča, vihar … Zavarovanje za primer izliva vode je po navadi dodano osnovnemu paketu, medtem ko je kritje v primeru poplave vključeno le v pakete z višjimi kritji. Ti praviloma vključujejo tudi manj pogoste nevarnosti kot so že omenjena poplava, vdor meteorne vode s strehe, zemeljski in snežni plaz, žled, padec drevesa, kamenja ali skal, teža snega in podobno.

Vsako kritje je vedno podrobno opredeljeno v zavarovalnih pogojih posameznega zavarovanja, zato je pomembno, da zavarovalne pogoje preberemo pred sklenitvijo zavarovanja.

Zavarovalnice omogočajo tudi kombinacijo več različnih paketov, kjer je v končni paket vključeno kritje škode za različne izbrane nevarnosti. Tako si lahko sestavite lasten paket zavarovanj, najprimernejši za nevarnosti, ki jim je izpostavljena vaša nepremičnina.

Natančen obseg kritij posameznega paketa, kot tudi zavarovalne vsote za določene nevarnosti, so vidno in jasno predstavljeni v zavarovalnih pogojih in prodajnih mapah, vse pogosteje pa so izpisani tudi na zavarovalni polici. Zavarovanec tako na polici vidi, ali je določena nevarnost, npr. škoda zaradi nevarnosti »poplave, hudournika, visoke in talne vode«, krita ali ne. Če je krita, je običajno na polici tudi pregledno navedeno, do katerega zneska.

Določite ustrezno zavarovalno vsoto

Ko se odločate za paket kritij, ki bo pokril nevarnosti, za katere z zavarovalnim zastopnikom ocenite, da lahko pretijo vaši nepremičnini, je pomembno, da izberete tudi ustrezno zavarovalno vsoto, za katero bo vaša nepremičnina zavarovana.

Če se odločite, da jo boste zavarovali proti poplavi, in sicer za zavarovalno vsoto v višini 150.000 evrov, to pomeni, da boste v škodnem primeru prejeli zavarovalnino v vrednosti ocenjene škode, vendar v nobenem primeru ne več kot znaša zavarovalna vsota – torej ne več kot 150.000 evrov.

Posamezni paketi imajo zavarovalne vsote že določene, pozorno pa velja preveriti, kako visoke so in ali ustrezajo znesku, ki bi bil potreben, da se vaša nepremičnina po poplavi povrne v prvotno stanje. Glede na ocenjena tveganja, ki pretijo nepremičnini, jih je mogoče tudi povišati do želene vrednosti.

Pri sklepanju zavarovanja za vašo nepremičnino ne pozabite na zavarovanje pohištva, bele tehnike, različnih predmetov in stvari večje vrednosti. Preverite, kaj vključuje paketno zavarovanje in ustrezno prilagodite zavarovalne vsote tudi za premičnine v vašem domu.

* Natančen opis in obseg kritja je opredeljen v zavarovalnih pogojih posamezne zavarovalnice

 

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.