Sklepanje zavarovanj po spletu: na kaj moramo biti pozorni?

Sklepanje zavarovanj po spletu se je razmahnilo v času epidemije koronavirusa. Tovrstna oblika sklepanja zavarovanj je praktična, a prinaša tudi pasti. Preverite, kako se jim izogniti.

Poslovanje zavarovalniškega sektorja se je s pojavom epidemije koronavirusa in posledično zaradi preprečevanja širjenja okužb vse bolj začelo ponujati tudi po spletu. Pri tem komuniciramo z elektronskimi napravami namesto neposredno z ljudmi, zaradi česar včasih ne dobimo vseh informacij ali pa informacij ne razumemo pravilno. Obstaja verjetnost, da zaradi tega sklenemo zavarovanje, ki ne ustreza našim dejanskim potrebam, ciljem in željam.

Na kaj moramo biti pozorni pri spletnem sklepanju zavarovanj, da sklenemo pravo zavarovanje?

  • – Na spletnem mestu moramo poiskati čim več informacij o zavarovanju, da lahko presodimo, ali je za nas primerno.
  • – Če ne vemo, katero zavarovanje potrebujemo oziroma kadar česa v zvezi z zavarovanjem ne razumemo, stopimo v stik neposredno z zavarovalnico, zavarovalnim zastopnikom ali zavarovalnim posrednikom, da pridobimo dodatne informacije ali nasvet s priporočilom.
  • – Ko pri sklepanju zavarovanja po spletu plačamo zavarovano premijo, je zavarovanje sklenjeno, zato pred plačilom premije obvezno preverimo vsebino izjav in soglasij, ki jih podpišemo, vključno z izjavo, da smo bili predhodno seznanjeni in da smo prejeli vso potrebno pogodbeno dokumentacijo, še posebno zavarovalno ponudbo ali polico, pripadajoče zavarovalne pogoje, morebitne izračune in razlage, dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem produktu (IPID ali KID).
  • – Od zavarovanja, ki smo ga sklenili po spletu lahko odstopimo v 14 oziroma v 30 dneh, če smo sklenili življenjsko ali pokojninsko zavarovanje.
  • – Kadarkoli in brez dodatnega plačila lahko zahtevamo od zavarovalnice, zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika informacije v zvezi z našo zavarovalno pogodbo v pisni oz. papirni obliki.

Priročnik za potrošnike

Agencija za zavarovalni nadzor je z namenom ozaveščanja potrošnikov o nevarnostih sklepanja zavarovanj po spletu pripravila tudi priročnik za sklepanje zavarovanj po spletu in ga objavila na svoji spletni strani, dostopen je na tej povezavi. Priročnik potrošnikom podaja nasvete o tem, na kaj moramo biti pozorni pri spletnem sklepanju zavarovanj, da sklenemo pravo zavarovanje.

Agencija za zavarovalni nadzor v brošuri obrazloži na potrošnikom prijazen način osnovne zavarovalniške pojme in podaja informacije za potrošnike v zvezi z reševanjem pritožb. Ne pozabimo, v resnici nas varuje le tisto zavarovanje, ki je pravo za nas.

 

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.