Vlaganje ima lahko tudi trajnosten predznak – šest investicijskih nasvetov za dosego zastavljenega cilja

Tudi naložbene odločitve lahko vplivajo na oblikovanje zelene, pravične in trajnostne prihodnosti, kar med drugim vključuje skrb za okolje, enakopravnost, spoštovanje človekovih pravic in varno delovno okolje. Trajnostno investiranje v najširšem smislu pomeni, da vlagate v podjetja, ki so odgovorna do širšega okolja in družbe ter prispevajo k trajnostnemu razvoju. Pri tem mora biti zavedanje, da je treba na vsakem koraku narediti nekaj več za družbo in naravno okolje, vtkano v samo bistvo njihovega poslovanja.

ESG

V finančni industriji je kratica ESG, ki je postala sopomenka za trajnostno investiranje, že trdno zasidrana. Označuje ključne okoljske, družbene in upravljavske kriterije, ki se uporabljajo pri izbiri naložb (E kot »environmental«, S kot »social« in G kot »governance«). Trajnostni pristop k vlaganju dejansko postaja najpomembnejši investicijski trend naše generacije, ki bo revolucionarno spremenil način poslovanja finančne industrije.

Po naložbah, ki razumejo pomen trajnostnega razvoja za prihodnje generacije, je vedno več povpraševanja. Vlaganje v podjetja, ki se zavedajo svojih trajnostnih vplivov, namreč prinaša dvojno korist: plemenitenje prihrankov in aktiven prispevek k ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti za vse. Investiranje v takšna podjetja je primerno za vse, ki si želijo donosnega plemenitenja svojih prihrankov, ob tem pa želijo z izbiro naložbe vplivati tudi na smer družbenega in okoljskega razvoja.

Družbeno odgovorno investiranje

Nekateri naložbeni oz. naložbeno-varčevalni produkti omogočajo enostaven, pregleden in razpršen dostop do investiranja, ki spodbujajo trajnostne dejavnike ali imajo za cilj trajnostno naložbo. Postopni vložki v tovrstne naložbe dolgoročno omogočajo ustvarjanje finančne rezerve, ki jo je dobro imeti v vsakem trenutku življenja.

Varčujte razpršeno

Povprečen slovenski vlagatelj večino prihrankov hrani v banki. Takšno varčevanje zaradi nizke donosnosti ni optimalno za dolgoročno plemenitenje premoženja, ampak le v primerih, ko boste denar potrebovali v naslednjih 12 mesecih. Za dolgoročno varčevanje je najbolj smiselno izbrati naložbe na kapitalskih trgih, kjer lahko dosežete višje donose na dolgi rok.

Imejte načrt

Oblikovanje finančne rezerve zahteva načrt, ki vas bo preudarno pripeljal do uresničitve vaših varčevalnih ciljev, ki jih nikakor ne smete prepustiti naključju: dodatna pokojnina, nov avto, daljše počitnice, lasten posel, varčevanje za otroke, nakup ali adaptacija nepremičnine, morda pa zgolj za vsak primer. Pri vlaganju je pomembno, da zasledujete želeni donos in se hkrati dobro zavarujete pred tveganji.

Bodite postopni, a vztrajni

Ena najpogostejših pasti, v katero se ujamejo vlagatelji, je, da v želji po hitrih in visokih zaslužkih velik del prihrankov namenijo špekulativnim naložbam. Ne pustite se zavesti zgodbam, ki obljubljajo hitre in bajne zaslužke, ampak namesto tega raje čim bolj razpršite svojo naložbo v zaupanja vredne finančne produkte. Vlagajte pogosteje in redno ter pustite, da čas dela v vašo korist.

Vlaganje v času padajočih tečajev

Zmotno je tudi mišljenje, da v času padajočih tečajev ni smiselno vlagati. Ravno nasprotno. Ko so tečaji nizki, je najboljša priložnost za investiranje, saj za vplačan znesek pridobite več enot premoženja svoje naložbe. Če vlagate redno skozi daljše obdobje, enkrat kupujete dražje, a v tem času plemenitite svoja sredstva s pozitivnimi donosi, drugič pa kupujete ceneje in zaradi nižje cene dobite več enot premoženja.

Ne odzivajte se čustveno

Varčevalci se pri izbiri za investiranje največkrat odločajo pod vtisom preteklih donosov in tako vložijo prihranke v naložbe, ki so v zadnjem obdobju dosegale najvišje donose. Pogosto se tudi zgodi, da svoja sredstva na podlagi čustev ob nepravem času prodajo. Raziskave potrjujejo, da je treba čustva, kot sta strah in pohlep, v izogib negativnim odločitvam, dobro nadzorovati in se odločati racionalno.

V naložbene odločitve vpeljite trajnostne vrednote

Kot vlagatelji se lahko obnašate tudi odgovorno in z izbiro trajnostnega investiranja doprinesete k razvoju zelene, pravične in trajnostne družbe. Trajnostno vlaganje pomeni odločitev za naložbe, ki vsaj spodbujajo ali pa so celo trajnostne. Izberite renomirane ponudnike naložbenih rešitev in se pozanimajte, katere trajnostne naložbene oz. naložbeno-varčevalne produkte vam lahko ponudijo.

 

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.