Zakaj je pomembno, da otroke nezgodno zavarujemo

Otroci ne razmišljajo o poškodbah in se sproščeno prepustijo igri, raziskovanju in gibanju ter preizkušanju svojih moči in spretnosti. Zato moramo biti na njihovo varnost pozorni odrasli. Zavedati pa se moramo, da se bodo nezgode in poškodbe kljub izjemni pazljivosti vseeno dogajale.

Če razmišljate o nezgodnem zavarovanju otrok, bo za vas koristna informacija, da je nezgodno zavarovanje otrok in mladine namenjeno otrokom, šolarjem, dijakom in študentom vse do 26. leta starosti. Zavarovalnice ponujajo tudi sklenitev dolgoročnega zavarovanja.

Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine lahko prejmete finančna nadomestila za primer trajne invalidnosti, nadomestilo v primeru zloma, izpaha in opekline, v primeru operacije, dnevna nadomestila za odsotnost od pouka, bolnišnična nadomestila za dneve, ki jih otrok preživi v bolnišnici, nadomestila za stroške zdravljenja … Mladi, ki so starejši od 14 let, pa so lahko zavarovani tudi za primer izgube življenja zaradi nezgode.

Dnevna in bolnišnična nadomestila pri nezgodnem zavarovanju otrok ne smejo igrati ključne vloge pri izbiri zavarovanja. Najpomembnejši razlog za sklenitev zavarovanja je zavarovalna vsota za morebitni primer trajne invalidnosti otroka zaradi nezgode. Stroški, povezani z invalidnostjo otroka, bi namreč predstavljali največje breme za družinski proračun. Ob težji invalidnosti otroka je morda treba preurediti dom, hkrati pa starše lahko doletijo visoki stroški negovanja, specialističnega zdravljenja in medicinske opreme. Izključena ni niti možnost, da bi moral eden od staršev zapustiti službo.

 

Vsebino so pripravili pri Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ). Objava vsebin je del skupnega nastopa SZZ in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.