Zavarujte svoj dom: priročnik za potrošnike pri sklepanju zavarovanj

Naravne nesreče se lahko zgodijo kadar koli in kjerkoli, njihove posledice so velikokrat nepričakovane, doletijo lahko vsakega od nas. Zato je poleg svojega zdravja in življenja pomembno zavarovati tudi premoženje. Temu je posvečen tudi letošnji dan zmanjševanja posledic naravnih nesreč, ki na pobudo Združenih narodov vsako leto poteka 13. oktobra. Agencija za zavarovalni nadzor je ob tej priložnosti izdala tudi digitalno brošuro, ki odgovarja na temeljna vprašanja, povezana z zavarovanjem doma, in je uporaben pripomoček za sklepanje zavarovanj.

V Sloveniji smo avgusta izkusili posledice silovite naravne nesreče, prizadela nas je ena od najhujših ujm v zgodovini. Številni prebivalci so zaradi posledic hudega deževja utrpeli veliko škodo, materialno in čustveno. Posledice ujm lahko močno vplivajo na naša življenja, še posebno, če nam vzamejo dom in vire preživljanja. Dom ne pomeni le hiše ali stanovanja. Je mesto, ki si ga ustvarimo za življenje, je prostor, v katerem smo doma, ki mu damo dušo in srce in na katerega smo navezani.

Ob škodi, ki jo je povzročilo nedavno deževje, se je izkazalo, da precej domov ni bilo ustrezno zavarovanih ali pa sploh ni bilo zavarovanih. Nekateri so ostali brez vsega. Zato je pomemben razmislek o ustreznem zavarovanju doma pri zavarovalnici.

Pri zavarovanju je priporočljivo slediti nekaterih temeljnim vodilom:

  1. Pri vprašanju ali zavarovati svoj dom je ključen razmislek o tem, kakšno bi bilo naše življenje, če dom nenadoma izgubimo. Ali ga lahko nadomestimo? Če brez določenega premoženja ne moremo živeti oziroma bi nam to življenje postavilo na glavo, je smiselno to premoženje zavarovati pri eni od zavarovalnic.
  2. Ko se odločimo premoženje zavarovati pri zavarovalnici, je pomembno pravilno izbrati obseg zavarovalnega kritja. V mislih moramo imeti nesreče in predvsem tista tveganja, ki nam dom lahko popolnoma uničijo: potres, poplave, plazovi, vihar, požar.
  3. Preverite ustreznost zavarovanja. Podučite se, kaj je in kaj ni zavarovano. Po potrebi obstoječe zavarovanje spremenite.
  4. Poskrbite, da razumete vaše zavarovanje, predvsem zavarovalna kritja in morebitne izključitve ali omejitve, pa tudi zamike začetka zavarovalnega kritja za posamezne nevarnosti ali odbitke pri odškodnini (npr. podzavarovanje, odbitne franšize, karenca ipd.).
  5. Poskrbite, da vam pri zavarovanjih pomagajo zavarovalni zastopniki, zavarovalni posredniki ali zaposleni na zavarovalnici. Pomagali vam bodo pri sklenitvi ali spremembi zavarovanja, podali odgovore na vsa vaša vprašanja in vam na vašo zahtevo svetovali ter dali pisno priporočilo.

Na kaj morate paziti, ko sklepate zavarovanje doma? Kako se izogniti pastem? Odgovore na ta vprašanja boste našli v brošuri, ki so jo za ozaveščanje potrošnikov pripravili na Agenciji za zavarovalni nadzor. V brošuri pojasnjujejo tudi najpogostejše pojme v zvezi z zavarovanjem doma in podajajo napotke, kako ravnati, če pride do nesreče.

»Nedavne poplave so nas spomnile, kako pomembno je poskrbeti za zavarovanje naših življenjskih dobrin in imetja. Na Agenciji za zavarovalni nadzor želimo s to brošuro krepiti zavedanje potrošnikov o pomembnosti zavarovanja imetja. Hkrati na enostaven, razumljiv način pojasnjujemo nekatere pomembne zavarovalne in finančne pojme, s katerimi se potrošniki srečujejo pri sklepanju zavarovanj. Potrošniki morajo biti pred sklenitvijo zavarovanja ustrezno podučeni o vseh lastnostih in posledicah zavarovanj. S tem jih morajo pred sklenitvijo seznaniti zavarovalni zastopniki in posredniki, saj lahko le tako sprejmejo informirane in s pravimi podatki podprte zavarovalne odločitve. Želimo pa si tudi, da bi k boljšemu razumevanju zavarovanj prispevala tudi ta brošura,« je dejal direktor Agencije za zavarovalni nadzor mag. Gorazd Čibej.

Brošura je dostopna na tej povezavi.

 

Vsebina je del skupnega nastopa Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in Agencije za zavarovalni nadzor v tednu Svetovnega tedna izobraževanja o financah, ki poteka med 18. in 24. marcem 2024 ter ima namen ozaveščati o pomenu finančne pismenosti.