Spletno izobraževanje: Pokojninska enigma

23. april 2024
Izobraževanje bo potekalo spletno preko MS Teams aplikacije

KDAJ: torek, 23. aprila 2024 od 9.00 do 11.35

NAČIN IZVEDBE: spletno, preko aplikacije Microsoft Teams Meeting (navodila ter povezavo za spremljanje spletnega izobraževanja boste prejeli nekaj dni pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek)

PREDAVATELJICA: dr. Helena Bešter je zaposlena v Kapitalski družbi, d. d. Magistrirala in doktorirala je na ljubljanski Ekonomski fakulteti, s pokojninskimi zavarovanji pa se ukvarja že od leta 1995. V Kapitalski družbi je leta 2000 vodila ustanovitev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada, leta 2003 pa ustanovitev Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. Od leta 1999 sodeluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju v strokovni skupini kot soavtorica učbenika za zavarovalne zastopnike. V okviru teh izobraževanj sodeluje tudi kot predavateljica in članica izpitnih komisij.

Spletno izobraževanje je namenjeno predvsem distributerjem zavarovalnih produktov ter vsem, ki vas obravnavana tematika zanima.

PROGRAM SPLETNEGA IZOBRAŽEVANJA

09.00 Prvi steber – značilnosti in izzivi
09.45 Odmor
09.55 Drugi steber – (morda) zamujena priložnost
10.40 Odmor
10.50 Današnje odločitve – jutrišnje pokojnine
11.35 Zaključek izobraževanja

PRIJAVA IN ODJAVA

Elektronske prijave na spletni seminar* sprejemamo do 21. aprila 2024. Pisne odjave od spletnega seminarja sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave dva dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

*Osebne podatke SZZ obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je objavljena na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na spletnem izobraževanju znaša 42,00 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. V kotizacijo je vključena organizacija, e-gradivo in tehnična izvedba dogodka.

Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom dogodka na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 2304. Račun vam bomo poslali po e-pošti.

 

POTRDILO O UDELEŽBI

Po zaključenem izobraževanju boste lahko pridobili potrdilo o udeležbi ter uspešno opravljenem preverjanju znanja. Dokazilo potrebujete za dokazovanje stalnega poklicnega usposabljanja na podlagi Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov (Ur. l. RS 26/2019). Izobraževanje obsega 3 pedagoške ure poklicnega usposabljanja. 

Izobraževanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila prijav.

VABLJENI