Letno poročilo Škodnega sklada in Odškodninskega urada ter Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za leto 2023