Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.

Glavni podatki

Članica
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.
Sedež
Ljubljanska cesta 3a, SI–6503 Koper
Spletni naslov
E-naslov
info@as.si
Davčna številka
SI63658011
Skupaj
Neživljenje
Življenje