GENERALI zavarovalnica, d. d.

Glavni podatki

Članica
GENERALI zavarovalnica, d. d.
Sedež
Kržičeva ulica 3, SI–1000 Ljubljana
Davčna številka
SI88725324
Skupaj
Neživljenje
Življenje