Sklad obrtnikov in podjetnikov

Glavni podatki

Članica
Sklad obrtnikov in podjetnikov
Sedež
Vošnjakova ulica 6, SI–1000 Ljubljana
Spletni naslov
E-naslov
info@sop.si
Davčna številka
SI39155790
Skupaj
Neživljenje
Življenje