Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani

Glavni podatki

Članica
Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Sedež
Masarykova cesta 14, SI–1000 Ljubljana
Davčna številka
SI35452846
Skupaj
Neživljenje
Življenje