30th Insurance Days in Slovenia

6 and 7 June 2024
GH Bernardin, Portoroz, Slovenia

Spoštovani,

30. jubilejni Dnevi zavarovalništva v Sloveniji bodo potekali 6. in 7. 6. 2024 v GH Bernardin v Portorožu. Letošnja konferenca pod sloganom »Zavarovanje pomeni!« bo prepletala raznolike in aktualne teme. Srečanje bo oba dneva potekalo plenarno. Pridružili se nam bodo tuji in domači predavatelji, osrednja govorka pa bo letos gospa Dame Inga Beale, nekdaj CEO Lloyd’s of London, ki nas bo popeljala v samo bistvo naše naslovne teme.

Teme, ki se jih bomo letos dotaknili so aktualne, pretežno izhajajo iz zahtevnega poslovnega leta 2023. Govorili bomo o naravnih nesrečah, tema bo tudi ESG, dotaknili se bomo vprašanja kako naprej z zdravstvenimi zavarovanji, del programa pa bomo posvetili vedno aktualni kibernetski varnosti.

  1. PANEL: Naravne nesreče – zavarovalništvo z roko v roki z državo
  2. PANEL: Vodenje podjetja in odnos do družbe v duhu ESG
  3. PANEL: Zdravstveno zavarovanje po zdravstvenem zavarovanju
  4. PANEL: Kibernetska varnost

Moderator dogodka bo Igor E. Bergant. Natančen program konference bo na voljo sredi maja.

Pridružite se nam na osrednjem letnem dogodku zavarovalničarjev.

Dear Sir or Madam,

The 30th anniversary Insurance Days in Slovenia will take place on 6 and 7 June 2024 in Grand Hotel Bernardin in Portorož. Under the slogan “Insurance matters“, this year’s conference will feature diverse and highly topical themes and will be held in plenary on both days. We will be joined by both international and Slovenian speakers; this year’s keynote speaker will be Dame Inga Beale, former CEO of the Lloyd’s of London, who will take us to the core of the conference main theme.

This year’s themes are highly topical and largely emanate from the challenging business year 2023: natural disasters, ESG, the future of health insurance and the ever-relevant topic of cybersecurity.

  • PANEL 1: Natural disasters: insurance working hand in hand with the state
  • PANEL 2: Corporate governance and social attitudes in the spirit of ESG
  • PANEL 3: Health insurance after health insurance
  • PANEL 4: Cybersecurity

The event will be moderated by Igor E. Bergant. A detailed conference programme will be available in mid-May.

Come and join us at the leading annual event of the insurance community.


PRIJAVA IN KOTIZACIJA | REGISTRATION FEE

Elektronske prijave na konferenco sprejemamo do 20. 5. 2024. Pisne odjave od konference sprejemamo na e-naslovu: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si. V primeru odjave tri dni pred začetkom dogodka vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 400,00 EUR za posameznega udeleženca, DDV je vključen v ceno. Kotizacija zajema udeležbo na vseh predavanjih, tehnično izvedbo, vse napitke in prigrizke med odmori, kosilo prvi dan dogodka in pogostitev na večernem srečanju. Prosimo vas, da kotizacijo plačate najpozneje tri dni pred konferenco na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 00 0606, s pripisom »Za 30. DSZ«. Po dogodku vam bomo po e-pošti poslali račun.

Online registration for the conference is open until 20 May 2024.

The registration fee for the conference is EUR 400.00 per person, including 22% VAT. The registration fee covers participation in all lectures, conference materials, refreshments during breaks, lunch on the first day and food and drinks at the evening reception.
You are kindly requested to make the registration fee payment not later than three days before the beginning of the conference to our company account at NLB, d. d., IBAN SI56 0208 3001 4878 323, BIC (SWIFT): LJBASI2X, Ref.: 00 0606 with the note “For SIA”. After the conference you will receive an invoice by email. In case of cancellation up to 3 days before the conference, you will be charged an administrative fee of 30% of the registration fee. There will be no refund for later cancellations.


HOTELSKA NAMESTITEV | HOTEL ACCOMMODATION

Sava turizem, d. d., Obala 2, 6320 Portorož, telefon: 05 690 70 00, e-pošta: booking@sava.si. 

Za zgodnje rezervacije do 6. 5. 2024 vam Sava turizem, d. d. nudi 10 % popust na dan cenik. | For early bird reservations until 6 May, 2024, Sava turizem, d. d. offers a 10% discount on the current price list.

Prosimo vas, da si rezervacijo prenočišča uredite tukaj. | Please arrange your accommodation reservation here.

Soba z zajtrkom
Bed & Breakfast
GH BERNARDIN***** HOTEL HISTRION**** VILE PARK***premium
Enoposteljna
Single room 
172,00 € 162,00 € 132,00 €
Dvoposteljna
Double room
192,00 € 182,00 € 142,00 €

DODATNE INFORMACIJE | MORE INFO

vida.ferlan@zav-zdruzenje.si

Prijazno vabljeni. | We look forward to welcoming you at the conference.