Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.

Basic informations

Name
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.
Address
Ljubljanska cesta 3a, SI–6503 Koper
VAT number
SI63658011
Total
Non-life
Life