Kaj je sistem zelene karte?

Sistem zelene karte vodi in upravlja mednarodna organizacija Svet birojev. Njeni člani so nacionalni biroji zelene karte – združenja zavarovalnic, ki sklepajo zavarovanja AO v posamezni državi sistema zelene karte.

Sistem zelene karte vključuje skorajda že vse evropske države, pa tudi nekatere neevropske države, ki ležijo ob Sredozemskem morju. Gre za naslednje države: Albanija (AL), Azerbajdžan* (AZ), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Črna gora (MNE), Iran (IR), Izrael (IL), Maroko (MA), Moldavija (MD), Rusija (RUS), Tunizija (TN), Turčija (TR) in Ukrajina (UA), vozniki pa morajo ob vstopu v navedene države mejnim organom obvezno predložiti zeleno karto. Za vstop v drugo skupino držav sistema zelene karte predložitev zelene karte sicer ni obvezna, je pa priporočljivo, da jo imajo slovenski zavarovanci s seboj. Te države so: Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Ciper* (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Italija (I), Irska (IRL), Luksemburg (L), Latvija (LV), Litva (LT), Malta (M), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Španija (E), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Velika Britanija (GB), Islandija (IS), Norveška (N), kot države Evropskega gospodarskega prostora, sledijo še Švica (CH), Andora (AND), Hrvaška (HR). Makedonija (MK) in Srbija* (SRB). V teh državah že slovenska registrska tablica šteje za dokaz o veljavnem zavarovanju AO za posamezno državo.

* V Azerbajdžanu (AZ), Srbiji (SRB) in na Cipru (CY) je zavarovalno kritje omejeno le na tista zemljepisna področja, ki so pod nadzorom vlade posamezne države, kar je navedeno tudi na zeleni karti pri mednarodnih oznakah navedenih držav.

Zavarovanci veljavnost zavarovanja AO v sistemu zelene karte najlažje dokazujejo z zeleno karto, ki jo zavarovalnica izda na podlagi zavarovalne police, tudi v drugi skupini držav, kjer za vstop predložitev zelene karte ni obvezna. Zavarovalnica v Sloveniji lahko izda zeleno karto le za vozilo s slovensko registrsko tablico.

Zelena karta je namreč zaradi poenotene oblike v vseh državah sistema zelene karte pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, saj so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici.

V Sloveniji opravlja naloge nacionalnega biroja zelene karte Slovensko zavarovalno združenje. Jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo motoma vozila s tujimi registrskimi tablicami. Za reševanje takšnih škod (mednarodnih škod) pooblasti zavarovalnice – svoje članice (26. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu). Sporazum o zeleni karti (Splošna pravila) je tipska bilateralna pogodba, na podlagi katere se nacionalna biroja sporazumeta, da bosta medsebojno priznavala veljavnost zelene karte kot potrdila, da obstaja veljavno zavarovalno kritje po predpisih obeh držav birojev podpisnikov. Nacionalni biroji držav članic EU in drugih pridruženih držav pa svoje obveznosti urejajo z Multilateralnim(garancijskim) sporazumom, s katerim prevzemajo obveznosti že na podlagi registrske tablice.