Adhezijski Način (Sklepanja Pogodbe)

Način, skladno s katerim se pogodbe sklepajo po vnaprej določeni in pripravljeni vsebini in pogojih, ki jih pripravi ena od strank, druga pa jih lahko samo sprejme ali zavrne, ne more pa jih spreminjati. Ob tem je predvsem pomembno, da so ti pogoji sestavni del sklenjene pogodbe. Ta način predstavlja tipični način sklepanja zavarovalne pogodbe, kjer obliko in določila pogodbe vnaprej pripravi zavarovalnica.