Administrativni Stroški (Gama Stroški) Življenjskih Zavarovanj

Pri življenjskih zavarovanjih skupina stroškov, ki nastajajo zavarovalnici med trajanjem zavarovanja. Tipični stroški iz te skupine so na primer stroški korespondence, spreminjanja pogodb, pripisovanja dobičkov zavarovalcem, pozavarovanja, stroški reševanja in izplačevanja škod, priprave poročil, stroški zaposlenih v administraciji.