Aktuar

Zavarovalno-tehnični strokovnjak, ki s pomočjo ske matematike ocenjuje, vrednoti in nadzira tveganja, ki jim je zavarovalnica izpostavljena zaradi sklepanja zavarovanj. V okviru tega na primer organizira, izvaja in nadzira sestavljanje zavarovalno-tehničnih podlag, vključno z izračunom zavarovalnih premij, ocenjuje potrebno oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij, napoveduje prihodnje denarne tokove ipd.