Aktuarska Matematika

Znanstvena disciplina, ki v zavarovalništvu s pomočjo verjetnostnega računa, statistike, finančne matematike, stohastičnih modelov in drugih orodij vrednoti vrednost prevzetih rizikov ter tako določa ceno zavarovanj, višino potrebnih zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnice.