Aktuarski Kodeks

Zbirka strokovnih poklicnih načel, ki naj bi jih aktuar pri svojem delu spoštoval.