Aktuarsko Poročilo

Poročilo pooblaščenega aktuarja, ki ga slednji pripravi ob zaključku poslovnega leta in v njem razkrije (najmanj) s podzakonskim aktom predpisane informacije o poslovanju zavarovalnice (oziroma pozavarovalnice). Med najpomembnejšimi so na primer višina vseh oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij, način njihovega oblikovanja, višina kritnega premoženja in kritnih skladov.