All Risks

Zavarovanje pred vsemi nevarnostmi. Gre za način sklenitve zavarovanja, kjer je predmet zavarovanja zavarovan pred vsemi nevarnostmi, ki niso eksplicitno navedene kot izključitve obveznosti zavarovalnice.

Drugi možni način je naštetje nevarnosti, ki jih zavarovanje krije (glej named perils).