Amoritzacija

Postopek zmanjševanja ekonomske vrednosti (materialnih in nematerialnih) sredstev zaradi uporabe, obrabe in zastarelosti. Z računovodskega vidika pa je zmanjševanje vrednosti sredstva zaradi časovnega razporejanja stroškov naložbe v času predvidene uporabe. Amortizacija je za zavarovanje pomembna, saj z njo ugotavljamo vrednost zavarovanega predmeta pri premoženjskih zavarovanjih.