Antidatiranje

Vnos oziroma deklariranje datuma začetka zavarovanja oziroma datuma sklenitve zavarovanja na zavarovalni polici pred dejanskim datumom resnične sklenitve zavarovanja. Tovrstno dejanje je nepravilno, saj lahko povzroči prijavo škodnih zahtevkov, ki so se zgodili še pred dejansko sklenitvijo zavarovanja.