Antiselekcija

Imenovana tudi predpogodbeni oportunizem. O antiselekciji govorimo, kadar zavarovanec namerno zamolči pomembna dejstva, ki bi vplivala na odločitev zavarovalnice o pogojih za sprejem rizika v zavarovanje.

S pojmom antiselekcija razumemo tudi dejstvo, da v zavarovanje raje vstopajo zavarovanci, ki ocenjujejo, da so bolj izpostavljeni nevarnostim, kot pa zavarovanci, ki ocenjujejo, da nevarnostim niso izpostavljeni. Zaradi tega bo v primerih, ko imajo zavarovanci možnost izbirati, zavarovanje izbral bolj izpostavljeni del populacije, prevzeto tveganje takega zavarovanega portfelja pa bo večje od (pričakovanega) povprečnega celotne populacije.