Arbitraža

Ena izmed oblik zunajsodnega reševanja vsebinskih sporov, tudi zavarovalnih in odškodninskih sporov. Bistvo arbitraže je, da je spor na podlagi sporazuma strank zaupan tretji osebi, praviloma arbitražnemu forumu. Poleg tega ima odločitev arbitraže praviloma učinek pravnomočne sodbe.