Asistenčni Primer

Zavarovalni primer pri zavarovanju pomoči. Posebnost tovrstnih zavarovalnih primerov je, da zavarovalnica upravičencu ne povrne škode v denarnem znesku, ampak mu nudi pomoč, asistenco, v naravi.