Beneficiar

Upravičenec pri pogodbah v korist tretjega. Pri zavarovalnih pogodbah pogodbe v korist tretjega praviloma zasledimo pri življenjskih zavarovanjih.