Bordero

Popis oziroma izkaz vseh rizikov, ki jih zavarovalnica preda v pozavarovanje, in vseh škod na teh rizikih. Za popis rizikov se pogosto uporablja izraz premij. Ta vsebuje pomembne podatke o vsakem posamičnem pozavarovanem riziku. škod pa vsebuje pomembne podatke o vsaki posamezni škodi, ki je nastala na pozavarovanem riziku.