Bruto Metoda (Za Oblikovanje Matematičnih Rezervacij)

Metoda za oblikovanje matematičnih rezervacij, ki pri vrednotenju prihodnjih obveznosti zavarovalnice upošteva vse obveznosti iz zavarovalne pogodbe in vse stroške zavarovalnice, pri vrednotenju obveznosti zavarovalca pa s pogodbo dogovorjeno bruto premijo.