Cat Xl Pozavarovanje

Neproporcionalni način pozavarovanja, namenjen zaščiti zavarovalnice pred obsežnimi nesrečami ali katastrofami (catastrophic event). Za te je značilno, da povzročijo zelo veliko manjših škod, ki pa skupaj predstavljajo zelo veliko obveznost zavarovalnice. Pri tovrstnem zavarovanju je posebnost definicija nastalega škodnega dogodka, saj se pod en škodni dogodek štejejo vse naravne nesreče, ki se zgodijo v dogovorjenem časovnem intervalu (najpogosteje je to 72 ur).