CEA

Comite Europeen des Assurances; Evropsko združenje zavarovalnic