Cedent

Pogodbena stranka pozavarovalne pogodbe, ki del svojih prevzetih rizikov predaja v pozavarovanje. Praviloma je to zavarovalnica. Če namreč svoje prevzete rizike v pozavarovanje predaja pozavarovalnica, tovrstnemu poslu rečemo retrocesija, pozavarovalnici, ki predaja rizike, pa retro. Druga stranka, ki torej prevzema rizike v pozavarovanje, se imenuje cesionar (če prevzema rizik od zavarovalnice) oziroma retrocesionar (če prevzema riziko od pozavarovalnice).