Cenilni Stroški (V Zavarovalnici)

Zunanji in notranji stroški, ki jih ima zavarovalnica pri ocenjevanju upravičenosti in zneskov zahtevkov za zavarovalne oziroma škodne primere, skupaj s sodnimi stroški in stroški izvedencev.