Cesija

Odstop terjatve (na primer do zavarovalne premije), kjer prejšnji upnik (cedent) prenese terjatev do svojega dolžnika (cesusa) novemu upniku (cesionarju), v praksi največkrat z namenom, da s tem zapre svoj dolg do novega upnika.