Cesionar

Pogodbena stranka pozavarovalne pogodbe, ki prevzema rizike v pozavarovanje od cedenta.