Čista Premija

Kosmata premija, zmanjšana za delež pozavarovanja. Pri življenjskih zavarovanjih pojem praviloma nastopa kot sinonim za tehnično premijo.