Čista Premoženjska Škoda

Škoda, ki je nastala brez poškodovanja ali uničenja stvari oziroma brez poškodovanja ali smrti osebe. Nastane kot posledica (ne)izvajanja nekega pravnega dejanja. Praviloma je tovrstna škoda pri zavarovanjih izključena in jo je treba posebej dogovoriti. Po drugi strani pa predstavlja prav ta škoda glavno kritje pri nekaterih posebnih oblikah zavarovanj odgovornosti, predvsem pri zavarovanjih profesionalne odgovornosti.