Čista Zavarovalna Premija

Razlika med kosmato zavarovalno premijo in obračunano pozavarovalno premijo; vključena je med prihodke v izkazu poslovnega izida.