Čiste Škode

Kosmate škode, zmanjšane za delež pozavarovanja.