Čisti Dobiček

Dobiček, zmanjšan za davke, ki se nanašajo nanj.