Čisti Donos

Donos, zmanjšan za davke, ki se nanašajo nanj.