Čisti Količnik

Razmerje, ki v izračunu upošteva čiste škode in čiste premije.