CMR

Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga