Cover Note

Dokument, ki ga izda zavarovalni posrednik (ali pozavarovalni posrednik) na podlagi podatkov iz slipa. Z njim obvesti zavarovanca (pri posredovanju sozavarovanja in pozavarovanja pa zavarovalnico) o sklenjenem zavarovanju (oziroma sozavarovanju, pozavarovanju), pogojih tega zavarovanja (sozavarovanja, pozavarovanja) ter deležih posameznih zavarovalnic in pozavarovalnic.

Po vsebini je identičen slipu in je namenjen pisni potrditvi pogojev iz slipa ter potrditvi kritja navedenega rizika.