Dejatev Zavarovalnice

Glej zavarovalnina, pri zavarovanjih odgovornosti odškodnina.