Deklarativno Obvezno Zavarovanje

Obvezno zavarovanje, pri katerem nastane zavarovalno razmerje z zavarovalno pogodbo na podlagi predpisa o obveznem zavarovanju, kakor hitro nastane s tem predpisom vnaprej določeno gospodarsko in pravno dejstvo. Oseba, ki jo tovrstno dejstvo obvezuje skleniti zavarovalno pogodbo, se je dolžna obrniti na zavarovalnico in ji sporočiti to nastalo dejstvo, nato pa z njo skleniti zavarovalno pogodbo; je pogodbeno zavarovanje, saj zavarovalno razmerje nastane z zavarovalno pogodbo. Najbolj znano zavarovanje tovrstnega tipa je zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Glej tudi konstitutivno obvezno zavarovanje.