Direktno Zastopanje

Zastopanje, pri katerem zastopnik na podlagi pooblastila deluje v imenu in za račun pooblastitelja. V zavarovalništvu, na primer, zavarovalni zastopniki direktno zastopajo zavarovalnico.