Diverzifikacija

Splošno, razširitev v različnih smereh. V zavarovalništvu uporabljamo pojem najpogosteje v povezavi s sprejemom rizikov in investiranjem sredstev. rizika tako pomeni, da se zavarovalnica ukvarja s čim več različnimi vrstami zavarovanj, katerih riziki so med seboj neodvisni. Tako zavarovalnica zniža svojo morebitno izpostavljenost do samo ene vrste rizika. naložb pa pomeni, da zavarovalnica svoja sredstva razdeli v različne vrste naložb, s čimer zmanjša tveganje donosa portfelja naložb.